Maatwerk in taxatie

De waarde van uw woning is een belangrijke factor in tal van situaties. Bij zowel de aankoop als de verkoop van een woning, maar ook bij waardebepalingen in verband met de WOZ, bij overlijden of bij boedelscheidingen. In ieder geval geldt dat u een realistische taxatie nodig hebt, waarbij u zeker weet dat geen enkel aspect buiten beschouwing is gelaten.

De taxateurs van Hoogterp Makelaardij houden rekening met alle factoren die van invloed zijn op de waarde van uw huis. Naast de staat en situering van uw pand kijken wij onder andere ook naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en de economische ontwikkeling van de regio. Onze taxatie specialisten zijn aangesloten bij de vereniging van Register Vastgoed Taxateurs, zodat wij garant staan voor de juiste taxatie van uw (toekomstige) woning.